אור נגד פז 4: תעלול בטיול השנתי

בַּיישוּב אוֹרפָּז יש שני בָּתי סֵפר: בֵּית הספר אוֹר ובית הספר פָּז. האוֹרְניקים מבֵּית הספר אוֹר לא אוהבים את הפַּזְניקים מבֵּית הספר פָּז, ולהֶפֶך.

תַלמידֵי שנֵי בָּתי הסֵפר יוצְאים יחד לַטיוּל השְנתי, וזה לא כֵּיף בִּכלל. וּמָה שמְעצבֵּן במיוּחד זה שהפַּזניקים מְאַרְגְנים לָאוֹרְניקים תַעלוּלים מַרְגיזים. איך האוֹרְניקים יגיבוּ? ואיזו חבוּרה תְאַרגֵן את התעלוּל המוּשלָם?

דנה אֶלעזר-הלֵוי היא סופרת ומְתרגמת, זוכת פרס דבוֹרה עומֶר לספרֵי ילדים ונוֹער. סְפָריה הקודמים נִמכּרוּ ביותר מ-150 אלף עוֹתקים.

  הספר הראשון בסדרה נכלל ברשימת ספרי הילדים המומלצים של "הארץ"
 "הסדרה ממכרת, ראו הוזהרתם" – מאירה ברנע-גולדברג, מאקו

לרכישת הספר >>